CAMINADA DEL MES

RECORREGUT

PLA

PERFIL

GOOGLE EARTH

TRACK GPS

FOTO

ÀLBUM

Diumenge 20 de març de 2.016

Vilafamés: Volta per la Serra de Vilafamés

14 Km.

Ruta circular.

Guany/Pèrdua d'elevació: 627 m., -632 m.

Pendent màxima: 26,4% -- Pendent mitjana: 7,6%, -8,8%

 

 Desplaçament: Categoria 2  

AVÍS: Es necessari la inscripció prèvia per a poder participar en les caminades. No serà necessari efectuar la inscripció als caminants que disposen de la Llicència en vigor de la FEDME o de l'abonament d'AAc. Els que no complisquen alguna dels dues premisses NO PODRAN PARTICIPAR EN LES CAMINADES. (Pots vore la nota amb les Condicions de les caminades)

Pàgina del mes

CAMINADA DEL MES

RECORREGUT

PLA

PERFIL

GOOGLE EARTH

TRACK GPS

FOTO

ÀLBUM

Diumenge 20 de març de 2.016

Vilafamés: Volta per la Serra de Vilafamés

14 Km.

Ruta circular.

Guany/Pèrdua d'elevació: 627 m., -632 m.

Pendent màxima: 26,4% -- Pendent mitjana: 7,6%, -8,8%

 

 Desplaçament: Categoria 2  

AVÍS: Es necessari la inscripció prèvia per a poder participar en les caminades. No serà necessari efectuar la inscripció als caminants que disposen de la Llicència en vigor de la FEDME o de l'abonament d'AAc. Els que no complisquen alguna dels dues premisses NO PODRAN PARTICIPAR EN LES CAMINADES. (Pots vore la nota amb les Condicions de les caminades)